Donate

Bli fast giver!

Hillevåg menighet ønsker å være til stede i lokalmiljøet ved å dele kristen tro og Guds kjærlighet og skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter.

Menigheten får noe offentlig støtte til sin aktivitet knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av våre aktiviteter. Menigheten lønner blant annet ungdomsarbeider og menighetspedagog. Derfor ønsker vi å invitere deg til å støtte arbeidet vårt!

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Giver får skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner og inntil kr 50 000 pr. år (2019). Dersom du ønsker å opprette en giveravtale får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.

På forhånd takk for gaven!Hillevåg Sokn

Org.nr: 976993268
Veumveien 55
4016 Stavanger
Telefon: 51 90 53 50
E-post: post.stavanger@kirken.no

Vilkår for gavebetaling og gaveavtaler:

Det er ingen angrefrist på innbetaling av gaver og opprettelse av gaveavtaler. Du kan endre på din gaveavtale ved å opprette bruker og logge inn på Min Side.

Ved å klikke på Neste samtykker du til disse vilkårene.